fbpx

Hledáme cvičné klienty

hledáme cvičného klienta pro studenty interiérového designu

Staňte se cvičným klientem interiérových designérů a nechte si zvelebit vaše bydlení za minimální cenu.

S otevřením nových kurzů interiérového designu hledáme cvičné klienty, pro které studenti zpracují několik návrhů projektu. Spolupráce studenta a cvičného klienta probíhá primárně na půdě školy a u klienta v prostoru za dohledu lektorů a vedení školy. Profesionalitu garantuje sama ředitelka, studentům je při přípravě nápomocná a návrhy s nimi konzultuje. Cvičný klient představuje svůj projekt společně s informacemi o prostoru, se studenty se v průběhu jejich studia stýká a projednává kroky projektování.

Při závěrečných zkouškách studentů je jednotlivý projekt každého studenta představen a odprezentován klientovi i porotě a vítězný, klientem vybraný projekt může být při další spolupráci zrealizován. Tento celý proces je zpoplatněn 25.000.-, tedy zlomkem ceny práce soukromého interiérového designéra.