fbpx

Vstupte do nové Asociace

Při našich přednáškách Design Heroes jsme představili i Asociaci interiérových designérů a dekoratérů. Dnes vám ji představíme podrobně. A samozřejmě: zveme vás do našich řad.

Jaké je hlavní poslání Asociace interiérových designérů a dekoratérů?
- rozvíjí vzájemnou spolupráci a podporu svých členů
- snižuje náklady a zvyšuje konkurenceschopnost členů prostřednictvím realizace společných projektů
- pomáhá svým členům i sympatizantům s prosazením na zahraničním i tuzemském trhu
- zajišťuje členům přístup k odbornému know-how, poznatkům i progresivním technologiím
- pořádá přednášky, rozesílá newslettery, publikuje odborná stanoviska
- poskytuje poradenské služby v oblasti návrhářské, designérské i pracovně právní
- poskytuje podporu dalším aktivitám spojeným s interiérovým designem a dekoratérstvím
- poskytuje poradenské služby v oblasti komunikace s úřady, klienty i veřejností

Formy aktivit
Spolupráce je jednou ze základních funkcí Asociace, proto vytváří patřičné informační, metodologické a analytické nástroje. Asociace vytváří zájmové skupiny a může iniciovat kooperační projekty s cílem dosažení synergických a nákladově úsporných efektů.
V rámci Asociace probíhá spolupráce členů v souladu s etickými postupy profesionální praxe a se zachováním čestné konkurence.
Asociace slouží svým členům také jako informační základna.
Členové asociace získávají informace rychleji, snadněji a bezplatně nejen od Sekretariátu Asociace, ale i od členů navzájem. Výměna informací probíhá oboustranně: sdílení a poskytování informací patří mezi jedno z důležitých poslání Asociace.

Propagace oboru
Prezentace Asociace a aktivit jejich členů jsou nedílnou součástí aktivit Asociace se snahou dosáhnout rozvoje nejen samotných členů, ale i celého odvětví. Příkladem aktivit je tvorba prezentačních materiálů, účast na akcích, veletrzích a výstavách a další propagační aktivity Asociace a jejich členů. Asociace a její členové se účastní nejdůležitějších domácích i světových veletrhů a výstav.
Asociace koncepčně připravuje a organizuje společné prezentace českých interiérových designérů na nejdůležitějších domácích a zahraničních veletrzích, a tím podporuje jejich konkurenceschopnost a potenciál na tuzemském trhu i zahraničních trzích.
Asociace spravuje společné profily na sociálních sítích, kde dává svým členům možnost prezentace. Webové stránky www.aind.cz jsou právě ve výstavbě. Chceme, aby sdružovaly a informovali všechny členy Asociace. Oborová databáze kontaktů zde slouží jako informační zdroj nejen členům Asociace, ale i široké veřejnosti.

Vzdělávání
Asociace realizuje semináře, workshopy, odborné konference a setkání v oblasti interiérového designu a dekoratérství s cílem podpory, rozvoje a sdílení zkušeností dané problematiky a osvětové činnosti.

Benefity pro členy
Všichni členové Asociace mají možnost využít slevy na všechny kurzy Interier design školy intermezzo, a to až do výše dvojnásobku ročního příspěvku.
Členové mohou za výhodných podmínek využívat prezentační a jednací místnosti Asociace spolu s knihovnou vzorků a materiálů (látky, tapety, koberce, vzorníky…). Dále mohou využívat sdílených kontaktů na řemeslníky a další subdodavatele. Asociace zprostředkovává členům stáže v zavedeném interiérovém studiu s možností stálého pracovního poměru. Svým členům zajišťuje slevy ve vybraných obchodech.

Členství v Asociaci
Asociace byla založena v listopadu roku 2017. Předsedkyní Asociace byla zvolena Jana Hradecká. Dalšími zakládajícími členy nyní jsou: Alžběta Macíková, Karolína Začalová, Klára Klášterková, Lucie Kupilíková, Jakub Vyplel, Anna-Marie Hradecká. Naším cílem je sdružovat významnou část tuzemských interiérových designérů a dekoratérů.

Proto je do pro vstup do Asociace do konce roku 2018 stanoven
Snížený vstupní poplatek ve výši 1 000 Kč – VSTOUPIT DO ASOCIACE
Členský roční příspěvek: 2 500 Kč
Přidejte se i Vy!

Kontakt
Asociace interiérových návrhářů a dekoratérů, z.s.
Sekretariát: Ječná 550/1, 120 00 Praha 2
Sekretář Asociace: Katarína Chmelová, tel.: +420 731 532 609
Email: sekreatriat@aind.cz
www.aind.cz
Předsedkyně Asociace: Jana Hradecká

Asociace interiérových designérů a dekoratérů, z.s.
Sekretariát: Katarína Chmelová
tel.: +420 731 532 609
email: sekreatriat@aind.cz
Kancelář: Ječná 550/1, 120 00 Praha 2

Doporučujeme vám Design Heroes vol. 3:
Těšíme se na Vás ve čtvrtek 8. listopadu, kdy v Oldřichově 34 přivítáme Michala Kunce, úspěšného českého architekta a autora oceňovaných rodinných domů. Registrujte se už dnes zde.
Pokud vstoupíte do Asociace, máte vstup na tuto přednášku zdarma.

Vaše Jana